dalâlet

(A.)
[ ﺖﻝﻼﺽ ]
sapkınlık.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • dalalet — is., esk., Ar. ḍalālet Sapınç, sapkınlık, doğru yoldan ayrılma Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Atatürk Atasözü, Deyim… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • DALALET — İman ve İslâmiyetten ayrılmak. Azmak. Hak ve hakikatten, İslâmiyet yolundan sapmak. Allah a isyankâr olmak. * Şaşkınlık.(... Nevâfil kısmında, emr i istihbabî ile yine ehl i iman mükelleftir. Fakat, terkinde azab ve ikab yoktur. Fiilinde ve… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • EHL-İ DALÂLET — Dalâlette olanlar …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • TELALE — Dalâlet …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MUDİLLE — (Dalâlet. den) Baştan çıkaran, azdıran, doğru yoldan saptıran …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • TEVEHHÜM-İ EBEDİYET — Ebedî yaşayacağını zannedip Allah ın emirlerinden ve âhiret için hazırlanmaktan gaflet etmek. Hiç ölmeyecekmiş gibi evhâm ile sâdece bu dünyayı ve dünya menfaatlerini düşünmek.(Dünyada, tevehhüm ü ebediyet hükmünce gaflet veya dalâlet… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • memleket — is., Ar. memleket 1) Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların bütünü, ülke Memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde olabilirler. Atatürk 2) Bir kimsenin doğup büyüdüğü yer, şehir, yurt… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ABESİYYUN — Kâinatın ve hâdiselerin başı boş, faydasız ve gayesiz, kendi kendine, Haliksız olduğuna inanmak isteyen bâtıl yoldaki felsefeciler. Zamanımızda Ekzistansializm Varoluşculuk adı altında yeniden ortaya çıkan bir varlık ve hayat felsefesidir. İki… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • AKL-I BEŞER — İnsan aklı. İnsan düşüncesi.(Kur anın hakaik ı İlâhiyeye dair beyanatı ve tılsım ı kâinatı fethedip ve hilkat ı âlemin muammasını açan beyanat ı kevniyesi, ihbarat ı gaybiyenin en mühimmidir. Çünkü: O hakaik ı gaybiyeyi hadsiz dalâlet yolları… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • AN'ANE — Âdet, örf. * Ağızdan nakledilen söz, haber. * Ist: Bir haberin veya bir hadis i şerifin an filân, an filan diye râvileri bildirilmek suretiyle olan nakil. * Silsile. * Müezzin ezân okurken teganni ederse; ona da An ane denir. (Bak: şeâir)(Ehl i… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.